COPIII ȘI TINERII ÎN CENTRUL ACȚIUNII NOASTRE POLITICE. DREPTURI EGALE. RESPECT PENTRU DIVERSITATE.

Viitorul în România se construiește azi fără tineri. Tocmai copiii și tinerii, generațiile cele mai afectate de schimbările climatice sunt ignorați, blocați în accesul la decizia politică, la deciziile privind politicile publice. Problemele tinerilor sunt sub-reprezentate pe agenda publică. Preocuparea decidenților pentru respectul drepturilor și libertăților familiilor cu copii și al tinerei generații, inclusiv al respectului pentru diversitate este adesea marginalizată.

Susținem participarea și reprezentarea tinerilor în procesele democratice și decizionale la toate nivelurile, inclusiv prin organizarea în școli, licee și universități a unor grupuri de dezbatere.

Copiii ar trebui implicați în evaluarea și formularea politicilor prin dialog cu persoanele cu experiență.

Susținem dreptul de vot de la 16 ani pentru toate tipurile de alegeri.

Pledăm pentru ca toate noile acte legislative și proiecte de politici publice să fie avizate abia după evaluarea impactului față de tinerii până în 30 de ani. Susținem introducerea unui mecanism de control al legislației din perspectiva tinerilor, care să includă atât o evaluare a impactului, cât și un mecanism de consultare cu reprezentanți ai tinerilor, atunci când  legislația are un impact asupra tinerilor.

Scăderea numărului de NEETS în România (tineri care nici nu muncesc, nici nu studiază, nici nu participă la un program de formare profesională) se poate face inclusiv prin dezvoltarea unui proces mai amplu de orientare profesională, începând chiar de la 12 ani. Vrem să dăm posibilitatea tinerilor să beneficieze de vizite/ scurte stagii experimentale la organizații cu scop lucrativ și fără scop lucrativ, în strânsă cooperare între școli, administrațiile locale și organizațiile/ întreprinderile respective pentru a le permite tinerilor să aibă un prim contact cu mediul profesional.

Susținem introducerea Universal Basic Income pentru studenți pe o perioadă de 3 ani.

Vrem să ne asigurăm că stagiile și locurile de muncă ale tinerilor respectă standardele de calitate, inclusiv în ceea ce privește remunerarea, punând capăt sistemului de salarii minime ale tinerilor ori de neplată al acestor stagii. Vrem adoptarea de măsuri din timp pentru ca, indiferent de crize, impactul acestora asupra tinerilor să fie redus la minimum în privința studiilor, a formării profesionale, ori privind tranziția către piața muncii și bunăstarea psihică.

Fiecare comunitate trebuie să aibă controlul și responsabilitatea de a crea un mediu sănătos pentru toți copiii, inclusiv pentru cei vulnerabili, pentru a le susține acestora dezvoltarea deplină. În acest sens refacerea familiilor transnationale este un obiectiv de prim ordin pentru Partidul Verde(Verzii).

Punerea în centrul acțiunii politice, în mod real, a drepturilor și intereselor familiilor cu copii, al copiilor și tinerilor este singura cale pentru a stopa exodul tinerilor în vest și pentru a valorifica inteligența și creativitatea lor în favoarea României.