RAPORT DE ACTIVITATE – Maxim Maximilian Vasile – Consilier Local, Partidul Verde

  1. Acasă
  2. Documente
  3. RAPORT DE ACTIVITATE – Maxim Maximilian Vasile – Consilier Local, Partidul Verde

Ca reprezentant al Consiliului local al comunei Ghiroda jud. Timiş, în conformitate cu prevederile legii 215/ 2001 a administraţiei publice şi statutul aleşilor locali Legea 393/2004, prezint următorul raport de activitate.

La data de 05.06.2016 se vor împlini patru ani de când am depus jurământul de Consilier Local al comunei Ghiroda din partea Partidului Verde, iar ca urmare a unui proces firesc, la data amintită se va încheia primul mandat al meu ca şi consilier în cadrul Consiliului Local Ghiroda.
Ca dealtfel până acum, activitatea mea de consilier al Consiliului Local Ghiroda a fost coroborată cu activitatea de membru activ al Partidului Verde din care fac parte, cu drag.
Astfel, am reprezentat în consiliu atât organizaţia din care fac parte cât şi pe dumneavoastră dragi consăteni din Ghiroda si Giarmata Vii!
Am preluat şi am transpuns în iniţiative de proiect multe dintre dorinţele, lipsurile şi neajunsurile dumneavoastră!
Iniţiativele de proiect, au fost prezentate Consiliului Local Ghiroda spre validare. Dar după cum ştim, unele iniţiative au fost blocate, dar acest lucru nu ne-a făcut să dăm inapoi, chiar din contră !

Fac parte ca membru al Comisiei 1, “economie, buget finanţe, impozite şi taxe, juridic, dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.
Deasemenea am făcut tot posibilul, chiar dacă de cele mai multe ori convocarea nu a fost facută în termenul legal, să particip la toate şedinţele de consiliu local (ordinare şi extraordinare) şi la toate şedintele de comisie.
Cu interes şi devotement, am participat ca membru în mai multe comisii de negociere, desemnat în mod direct de consiliu local.

Principiul informării cetăţenilor constituie o obligaţie fundamentală a administraţiei publice locale, la care am participat activ prin publicarea în mediul online pe platforma organizaţiei: “Verzii Ghiroda” a ordinelor de zi a şedinţelor de consiliu, cât şi prin elaborarea multor articole prin care am transmis opinia noastră vis-à-vis de unele probleme semnalate. Astfel, interacţionarea noastră cu cetăţenii, în funcţie de posibilităţi a fost una vie pe tot parcursul celor 4 ani de mandat.

Am fost autorul a mai multor iniţiative de proiect care s-au transpus în Hotărâri de Consiliu, după cum urmează:

Hotărârea nr. 36 din 26.09.2012 privind combaterea şi limitarea răspândirii plantei Ambrosia Artemisiifolia de pe teritoriul comunei Ghiroda/ (Giarmata Vii)

Hotărârea nr.31 din 27.02.2013 privind interzicerea exploarării-dezvoltării-exploatării gazelor de şist prin metoda neconvenţională, de pe teritoriul comunei Ghiroda / (Giarmata Vii), jud. Timiş.

Hotărârea nr. 42 din 2013 privind întocmirea unui Proiect Tehnic privind modernizarea a 3 fântâni publice – cismele publice amplasate în Ghiroda, pe forajele existente cu deversare în sistemul de canalizare al comunei Ghiroda, iniţiativa implementată parţial. Pentru Giarmata Vii, consilierii din Giarmata au refuzat propunerea noastra !

Hotărârea nr 49 din 2013 privind întocmirea unui SF pentru realizarea investiţiei “Pista de biciclete şi trotuar pietoni pe partea dreaptă a drumului DC110, între Timişoara şi Giarmat Vii”, com. Ghiroda

Am susţinut în mod continuu, idea montării unui semafor pe calea Lugojului. În final, cu ajutorul colegei Carmen Franca am iniţiat şi strâns semnături pentru montarea semaforului de pe Calea Lugojului şi prezentarea acestora în cadrul şedintei de Consiliu Local.

Implementarea unui sistem de camere de luat vederi pentru siguranţa cetăţenilor atat in Ghiroda cat si in Giarmata Vii. Iniţiativă implementată parţial, doar in Ghiroda.

Iniţiativa privind colectarea selectivă a deşeurilor folosind containere clorate distinctiv, galben, verde şi albastru atat pentru Ghiroda cat si pentru Giarmata Vii

Iniţiativa privind realizarea a două pieţe agroalimentare în localitatea Giarmata Vii şi respectiv în Ghiroda.

Iniţiativa privind începerea procedurilor de expropiere privind terenurile proprietate privată, inscrise în CF 1520, Giarmata Vii, nr. Top 1299 şi CF 6766 Giarmata Vii nr. Top 1255/a, urmează a fi prezentate consiliului, spre validare în data de 27.04.2016

Amendamentul initiat in data 24.02.2016, prin care Taxele si Impozitele se pot plati fara a fi obligati a prezenta CF actualizat!

Am fost autorul multor iniţiative sau interpelări care NU au avut finalitate, din diverse motive.
Mai jos voi aminti câteva din temele susţinute:

Deschiderea zonei Balaş prin implicarea în mod direct în rezolvarea situaţiei celei de-a 2-a jumătăţi a drumului existent. (Proprietatea privată a firmei Borgessi)

Facilitarea plăţii online a Taxelor şi Impozitelor, folosind platforma online “Ghişeul.ro”

Crearea unui loc de joacă, în zona Balaş, pentru copii

Construirea şi punerea în funcţiune a unui teren de sport multifuncţional în Giarmata Vii

Ajutarea şi susţinerea dezvoltării zonelor limitrofe

Ajutarea şi susţinerea intreprinzătorilor locali

Sunt membru în echipa PAED privind implementarea şi monitorizarea unor acţiuni pentru energii Durabile a comunei Ghiroda conform Hotărârii nr.84 din 22.07.2013

Am fost şi ramân un susţinător al activităţiilor sportive, recreative, pentru care am urmărit cu mare interes sprijinirea tuturor activităţilor sportive, culturale, educative de interes public.

Cu mare interes m-am implicat, ori de câte ori am fost solicitat, în dezbateri pentru dezvoltarea şi modernizarea comunei unde m-am născut şi cu care vreau să mă pot mandri.

Am susţinut cu interes, toate proiectele legate de infrastructura, atât pentru Giarmata Vii, cât şi pentru Ghiroda.

Activitatea mea în relaţia cu Primăria şi cu întreg Consiliul Local este una foarte pozitivă, de cooperare şi întelegere.

Ghiroda, Jud. Timiş CONSILIER LOCAL Comuna GHIRODA Maxim Maximilian